Els nostres valors

Treballar en un context de millora continuada, de qualitat general i d’innovació. 

Oferir serveis amb valor real per als nostres clients. 

Afronta nous reptes professionals i tecnològics. 

Compromís amb la societat:

  • Responsabilitat mediambiental.
  • Implicació activa en iniciatives socials a través de la Fundació Equilibri. 

Compromís amb les persones:

  • Treball en equip.
  • Creació d’espais còmodes i confortables.
  • Reconeixement de rols i responsabilitats.
  • Desenvolupament personal i professional.
  • Foment de la cultura de l’autocrítica constructiva, de millora i d’excel·lència.

La participació en iniciatives socials és un valor fonamental per a Ayni Consulting ja que permet involucrar-se en projectes que aporten valor a l’entorn i, a la vegada, oferir la possibilitat d’explorar altres vies professionals més enllà de les tasques diàries.

El nostre compromís amb la Fundació Equilibri és ferm. La Fundació Equilibri és una entitat destinada a fomentar l’educació universitària als països del Sud com a eina fonamental per promoure el desenvolupament.

Per fer-ho, s’ocupen en dues línies principals: els microcrèdits i wapsi.org. Els microcrèdits s’ofereixen a joves procedents de zones rurals pobres que estudien en les principals universitats de Bolívia. Wapsi.org és un model de captació de fons per a les ONG a través de les compres online solidàries.