Gestió i administració

En l’àmbit de la Gestió i administració ens responsabilitzem de realitzar totes les activitats relacionades amb el funcionament administratiu de l’empresa. Entre d’altres, ens ocupem de les tasques diàries organitzatives, laborals, contractuals i de gestió comptable.

Alliberar l’empresa d’aquest tipus de gestions permet que la companyia es pugui dedicar a les activitats de negoci sense desviar el focus i posant especial interès en la definició de l’estratègia de negocio.

Àrees en les quals col·laborem: 

Estructura i organització de l'empresa

Control i seguiment de projectes

Quadres de comandament