Finances

En els serveis relacionats amb les Finances, desenvolupem propostes centrades en la planificació financera i l’evolució de l’empresa. L’obtenció de dades i la seva anàlisi en els diferents nivells de l’empresa permet tenir el màxim d’informació i així optimitzar recursos, identificar i quantificar riscos i planificar els reptes futurs.

Acompanyem les empreses en aquest recorregut per a què puguin tenir la major seguretat i control dels plans d’inversió i d’actuació futurs.

Concretament, actuem en:

Plans de negoci

Projectes financers

Anàlisi d'inversions