Direcció i planificació estratègica

En l’àmbit de la Direcció i la planificació estratègica aportem valor mitjançant l’aplicació del coneixement i els recursos necessari per a incrementar el rendiment del negoci. Oferim un assessorament objectiu a través d’una metodologia completa que analitza, orienta i fa que s’executin les actuacions clau.

En aquesta reformulació tàctica, acompanyem per reforçar els plans d’acció que guien a la consecució dels objectius marcats i ho fem donant suport en la seva anàlisi, preparació i elaboració.

Treballem en els aspectes següents:

1

Pla estratègic

2

Business plan a mig i llarg termini

3

Metodologia de negoci

4

Models organitzatius